Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld.
Een overzicht per maand:
Maart: In samenwerking met JANSJE inzameling voor Nepal. Een brief van de directeur van Jansje:
De Doopsgezinde Gemeente Haarlem en de Hartekamp Groep hebben midden in de samenleving met de Wereld van Jansje, een moderne en kansrijke werkplek gecreëerd, voor met name jonge mensen met een beperking. Zij hebben zich verenigd in de stichting: Jansje van Goor.In de wereld van Jansje worden Fair Design artikelen verkocht. Fair, omdat ze volgens het Fair Traide principe zijn vervaardigd. Design, omdat ze veelal door Nederlandse ontwerpers of door het team van Jansje zelf zijn ontworpen. Door de verkoop van met name deze artikelen hebben meer dan 100 gezinnen in ontwikkelingslanden een menswaardiger bestaan gekregen. Met als gevolg voor hun kinderen een beter toekomstperspectief.

Een aantal jaren geleden is er een unieke kans is ontstaan, om Jansje's eigen productielijnen op te zetten in Nepal. Zo worden de marges interessant om de Jansje artikelen op grotere schaal te gaan vervaardigen en af te zetten op de Nederlandse markt. Hierdoor zal een veelvoud van families in ontwikkelingslanden betere leefomstandigheden krijgen en Jansje een nog grotere financiële onafhankelijkheid krijgen. Jansje werkt daar uitsluitend met FairTrade organisaties.

Eén van deze organisaties is WSDO. Women's Skills Development Organization Pokhara is een Fair Trade-organisatie. Zij werkt al sinds 1975 als een non-profit organisatie en genereert inkomsten door een programma voor economisch achtergestelde, gehandicapten, misbruikte, weduwe, gescheiden, alleenstaande en verstoten vrouwen uit landelijke Nepal. WSDO wordt beschouwd als de beste ambachtelijke organisatie in Pokhara en is een voorbeeld van een succesvolle lokale NGO in Nepal.

Met de gratis beroepsvaardigheden training, hebben honderden vrouwen bij WSDO geprofiteerd van deze inspirerende en empowerment programma. En, hebben duizenden mensen over de hele wereld hun handgemaakte, ambachtelijke, producten genoten. Ook biedt WSDO kinderopvang voor de vrouwen die bij hen werken en voor arme kinderen uit de buurt waarvan de moeders een cursus via WSDO volgen. Bij het bezoeken van 1 van de werkplaatsen was naastgelegen ook zo'n kinderopvang voor peuters en kleuters. Wij werden daar ontvangen door de kinderleidsters en de kinderen. Ondanks de bloedhitte verbleven de kinderen binnen. Op onze vraag waarom de kinderen niet buiten speelden, kwam het antwoord dat dat te gevaarlijk was. Het terrein bevindt zich naast een diepe groeve en er is geen omheining waardoor ze genoodzaakt zijn de kinderen de hele dag binnen te houden en te vermaken. Voor ons als Nederlandse moeders ondenkbaar dat onze kinderen de gehele dag binnen zouden moeten spelen. Op mijn verzoek is er een offerte aangevraagd voor een aardebeving bestendige omheining. De totale kosten, inclusief wat buiten speelmateriaal, komen op € 2.000,= Het zou fantastisch zijn voor de kinderen, de moeders en de organisatie als de omheining gerealiseerd zou kunnen worden!

Met warme groet,

Claudia Stefanutto

Directeur de wereld van JansjeApril: eigen maatschappelijk werk
Mei: Inloophuis Kennemerland voor (ex)kankerpatiënten
Juni: Wereldwerk, speciaal voor vluchtelingenkinderen in het Midden-Oosten: Jordanië en Libanon