Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld.
Een overzicht per maand:

April: eigen maatschappelijk werk

Mei: Inloophuis Kennemerland voor (ex)kankerpatiënten
Ruim één op de drie Nederlanders krijgt in de loop van het leven kanker. De confrontatie met het feit dat men kanker heeft, is doorgaans een enorme schok. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de naaste omgeving. Hoewel de medische wetenschap grote vorderingen maakt en veel vormen van kanker een toenemende kans op herstel te zien geven, zal het leven van een kankerpatiënt nooit meer hetzelfde zijn. Kankerpatiënten en hun naaste omgeving zullen moeten leren omgaan met hun ziekte die een grote impact heeft op het dagelijks bestaan.

Juni: Wereldwerk, speciaal voor vluchtelingenkinderen in het Midden-Oosten: Jordanië en Libanon
Dit gaat via het MCC Zij zijn in de regio zeer actief en hebben een lokaal netwerk van organisaties die zich voor de opvang van vluchtelingen daar inzetten. In 2015 hebben wze  een grote actie gehouden (samen met onze zusters en broeders in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk). Er zijn toen 2 containers vol hulpgoederen naar de regio gestuurd en ter plaatse verdeeld. Nog steeds is alle hulp welkom. Het geld dat bijeen wordt gebracht wordt gebruikt voor leermiddelen, basisgezondheidszorg en psychische hulp. In de kampen wordt door de mensen zelf (vooral vrouwen) lesgegeven en medische hulp verstrekt, maar ontbreekt het vaak aan
materialen. In onderling overleg wordt bepaald waar het geld aan wordt besteed.

Juli: lepra ziekenhuizen, project van de zending.
Aug.: vluchtelingen en statushouders in Haarlem.