Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

December: Nederlandse Rode kruis bestaat 150 jaar. In 1859 wordt bij het Italiaanse plaatsje Solferino een veldslag tussen het Franse leger onder Napoleon III en het Oostenrijkse leger uitgevochten. De Zwitserse bankier Henry Dunant is getuige van het gevecht. 40.000 mensen komen om het leven. Dunant kan dit niet aanzien. Hij gaat de gewonden helpen. In zijn eentje is dit echter onbegonnen werk. Daarom roept hij de hulp in van de vrouwen in het dorp. Hij richtte met hen hulpposten in voor de gewonden van beide partijen. En nog steeds hebben Miljoenen kwetsbare mensen onze hulp hard nodig vanwege een conflict, droogte, natuurramp of andere noodsituatie. Bij een ramp zijn de hulpverleners en vrijwilligers direct ter plekke. Bij een conflict kiezen zij geen partij. Zo gaat de hulp van het Rode Kruis altijd en onvoorwaardelijk uit naar de meest kwetsbare mensen in nood.

 

Januari: project nazorg ex-gedetineerden "De Sluis" in samenwerking met andere kerken in de Zaanstreek en Kennemerland. De stichting De Sluis wil mensen die in een gevangenis verblijven helpen om na detentie de stap te maken naar de maatschappij buiten de gevangenis en hen ondersteunen zodat zij hun levensweg zo goed mogelijk kunnen vervolgen. Er is een vrijwilligersgroep uit de kerken. Veel kerken zijn in feite veelzijdige sociale gemeenschappen die als een waardevol netwerk kunnen fungeren. In de tijd dat de Haarlemse Koepel toch als Huis van Bewaring in gebruik was, werkten wij als doopsgezinden intensief aan een dergelijk programma mee