Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

 

juni: Het IBT (Instituut voor Bijbelvertaling)in Moskou vertaalt de bijbel in talen van de niet-slavische volken in de voormalige sowjetunie. Een nederlandse oma kan kiezen uit allerlei kinderbijbels, de ogen van een oma van het Zuid-Siberische Shorvolk straalden toen er eindelijk een bundel met Bijbelverhalen voor kinderen in haar taal verscheen. NL89INGB0001485137 t.n.v Stichting Witte velden o.v.v. bijdrage IBT.

 

juli: Doopsgezinde Zendingsraad vanwege hun jubileum.

augustus: Stichting Haarlemmerkweektuin. Dit is een non-profitorganisatie die de voormalige kweektuin van de gemeente Haarlem omvormt tot het centrum voor duurzaamheid. Een groot aantal vrijwilligers is hierbij betrokken, vooral kinderen worden hier
geinteresseerd in duurzaam en organisch groente te verbouwen onder leiding van vrijwilligers. Er komen paden en grasvelden voor kinderen met een lichamelijke beperking.

 

september: vredesproject wereldwerk. Dit gaat om een veilig thuis voor verwaarloosde kinderen in Montevideo. daar wonen 9 jongens
tussen 8 en 22 jaar, zijn door de Uruguyaanse kinderbescherming aangemeld. Ze krijgen staatstoelage maar deze is lang niet toereikend
genoeg.

 

De zomercollecte is voor een promotiescherm voor jansje vanwege hun 10-jarig bestaan.