Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

maart: Stichting "Welzijn Kinderen van Bal Anand". Deze stichting stelt zich ten doel om gehandicapte linderen uit het
kindertehuis in Bal Anand, dat net buiten Mumbai, India, ligt de rest van hun leven begeleid te laten wonen. Deze kinderen zijn na hun
geboorte afgestaan, of zijn zwervend aangetroffen. Zij komen niet voor adoptie in aanmerking omdat zij verstandelijk of lichamelijk gehandicapt zijn.De kinderen worden tot hun volwassenheid opgevangen in dit kinderhuis, maar daarna moeten ze zichzelf redden. daarvoor is deze stichting opgericht. Informatie staat op www.stichtingbalandand.nl

 

april: Maatschappelijk werk eigen gemeente


mei: Light for the World. Deze internationale stichting, waaraan Nederland sinds 2012 meedoet, gelooft in gelijke kansen voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap. Zij stimuleren vooral de kansen op onderwijs en werk. Voorbeelden zijn de oogzorg in Congo en het stimuleren van een eigen bedrijf in Kenia. Zij realiseren zich dat de clienten extra kans maken op misbruik en hebben in Oeganda een project om meisjes te leren Nee te zeggen. Er is een open organisatie cultuur, zodat misbruik door eigen mensen zoveel mogelijk wordt vermeden.