Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

Oktober : Gered gereedschap. Deze stichting is opgericht in 1982. Zij geven gereedschap een tweede leven. Oud gereedschap wordt verzameld in 350 inzamelpunten en in 30 werkplaatsen in Nederland opgeknapt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Daarna wordt dit gereedschaP GESTUURD NAAR ONTWIKKELINGSLANDEN. Het doel is de levensomstandigheden te verbeteren, vanuit de visie dat mensen zoveel mogelijk een zelfstandig bestaan moeten hebben. Ze werken vanuit een praktische instelling, stellen gereedschap b.v. beschikbaar ter ondersteuning van onderwijsprogramma,s. Pas is er een container met gereedschap gezonden naar Kenia en Ruanda.
giro is NL 34Trio 0212112430.

November: Stichting kruispunt Haarlem. Tot voor kort kwamen de mensen die door deze stichting in Haarlem werden opgevangen, eenmaal per maand voor een maaltijd bij elkaar in de Doopsgezinde kerk van Haarlem. Nog steeds vangt de stichting daklozen op vanuit een Evangelische instelling.