Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

 Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

 

collectedoel december : Diaconale kerstgift voor Syrie. Dit is een actie van Dorcas, EOmetterdaad,Kerk in Actie en World Vision om Syrische kinderen via spel in een buurthuis hun ervaringen te laten verwerken.

Januarie 2019: Ondersteuning van een duits echtpaar dat in Zuid-Korea voor het MCC hulp verleent.