Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - De Gang
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Historie van DeGang

Ingang
Meer dan twee eeuwen was de gang naar de kerkzaal vanuit de Grote Houtstraat - gefinancierd door enkele gemeenteleden, onder wie Pieter Teyler van der Hulst - alleen maar een ingang.

Permanente tentoonstellingsgang (1989 - 1999)

Na een experimentele fase (1971 - 1989) werd op initiatief van de energieke Hans Vogelesang de gang eind 1989 ingericht voor het permanent exposeren van schilderijen in olieverf, gouaches, aquarellen, tekeningen, etsen van en onbekendeen bekende Nederlandse kunstenaars als Aart van Dobbenburgh, Nico Schrier en Anton Voorzanger.Totaal 68 tentoonstellingen.

De gang wordt Kunstgalerie De Gang (2000 - 2007)

Na het terugtreden van Hans Vogelesang werd het werk door de Culturele Commissie voortgezet met o.a. ds. Herman Heijn, die een nieuwe koers zou inzetten, zodat een ikonententoonstelling mogelijk bleek (Het Jaar in Beeld, Feestikonen uit Vlaamse collecties, 2001), maar ook een expositie van moderne kunst uit Guatemala (2002). Speciaal waren de foto's van Frans van Heiningen op het thema van het Zonnelied van Franciscus gemaakt met Haarlemse jeugd in Assisi (2004) en In een Poolse polder. Een minderheid op drift (2005). Totaal 34 exposities.

De Gang met De Verdieping (vanaf 2008) een plek voor geëngageerde fotografie

De Doopsgezinde Gemeente van Haarlem verenigde zich met De Hartekamp (organisatie ten bate van mensen met een beperking) in een stichting om Grote Houtstraat 45 ‘De wereld van Jansje' mogelijk te maken: een cadeauwinkel met ondersteunende horeca. Dat was hét moment om ook De Gang (van no. 43) te vernieuwen en een vide aan te brengen. Spraakmakend exposities waren Die son sien alles, fotografie Viviane Sassen, Prix de Rome 2007 (2008); Dear Mr. President, Postcards to ‘the most powerful man on earth', foto's van Amerika door o.a. Tara Fallaux, Dana Lixenberg, Auke Vleer & Barbara Dijkhuis (2008); Guatemala: terug in beeld. Leven met een verdwenen generatie, fotografie Piet den Blanken, 2011. Totaal 17 exposities.

Cijfers
Vanaf 1989 werden 119 exposities gehouden (vaak met nevenactiviteiten), met medewerking van ongeveer 60 surveillanten (leden en belangstellenden van de Gemeente), en een Culturele Commissie met ongeveer tien leden voor keuze, coördinatie en inrichting. Een duidelijk groeiend netwerk. Interne en externe financiering. Jaarlijks (gemiddeld) meer dan 12.000 geregistreerde bezoekers, met positieve reacties in het gastenboek.

F.J. Hoogewoud

Zie voor een gedetailleerd overzicht van de tentoonstellingen 1971 - 2010: Herman Heijn, Via Teylers Gang (2011), p. 184 - 195