Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - actueel
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Maatschappelijk werk en Ouderen

Maatschappelijk Werk
Omzien naar elkaar is deels geprofessionaliseerd. Er is een maatschappelijk werker in dienst die samen met de hulpvrager zoekt naar een oplossing. Soms kan in de gemeente niet direct hulp geboden worden, dan wordt doorverwezen naar een andere instantie. De maatschappelijk werker werkt ook een aantal uren bij Stem in de Stad.

Menno meets Jansje
Ontmoeting, gezelligheid en de kans de handen uit de mouwen te steken: dat is Menno meets Jansje. We maken stoelzitjes en ‘troostdoekjes' die in Jansje verkocht worden. De winst gaat naar een Daycarecentre in Nepal. Wie niet van handwerkten houdt, komt voor de spelletjes, de puzzel, of gewoon om bij te praten. Gastvrouwen ontvangen iedereen hartelijk! MmJ is iedere vrijdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur in de Frankestraat 24. Opgeven is niet nodig, u/jij komt wanneer het uitkomt. Alleen wie niet op eigen gelegenheid kan komen, belt uiterlijk dinsdag met Ada Blom  023 551 32 01     

Ouderen

De gemiddelde leeftijd ligt iets onder de 60. Maar veel leden zijn ‘op leeftijd'.  De diaconessen (voeger heette dat wel 'liefdeszusters') zorgen ervoor dat mensen vanaf hun 80ste regelmatig rond hun verjaardag bezocht worden. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die ouderen en anderen die daar behoefte aan hebben bezoeken, voor een gesprek, een kop thee of om samen iets gezelligs te doen.


Vakantieweken
De jaarlijkse vakantieweek in Fredeshiem staat voor: gezelligheid, goede verzorging, heerlijk buiten zijn, mooie excursies, afwisselende activiteiten en nog een keer: gezelligheid. De vakantieweek is iedereen voor wie andere manieren van vakantie vieren lastig zijn. I