Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Predikanten

In Haarlem zijn er twee predikanten (leraren):

Ds. H.S.J. Heijn (Herman)
Franz Schubertlaan 26
2102 EL Heemstede
023 528 36 33
maandag t/m vrijdag 8.30 - 9.00 uur
hermanheijn@vdgh.nl

Ds A.J. Noord (Alex)
Orchideeënlaan 10,
2106 BJ te Heemstede.
Doorgaans is hij op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen van 8.45-9.15 uur telefonisch te bereiken op nummer 023 743 69 65.

ajnoord@vdgh.nl


Herman Heijn is voordat hij in Haarlem kwam predikant geweest in Amersfoort en Antwerpen. Hij is betrokken bij het project Building Bridges of Hope van de Engelse Raad van Kerken, zit in het bestuur van de Nederlandse Zendingsraad en is adviseur van De Wereld van Jansje, de beste winkel van Haarlem anno 2010.

Herman heeft diverse boeken geschreven. O.a.
Dansen met de Gouden Kikker - Global Warming & het Onze Vader
Geloven is op reis zijn, soms letterlijk. In het kader van het project Strangers no More, een uitwisselingsproject van kerken uit Tanzania, Nederland en Indonesië, gingen jongeren uit drie continenten op reis. Het thema Global Warming was hun leidraad en reisgenoten waren het bijbelboek Exodus en het Onze Vader. Gaandeweg werden deze aloude teksten verrijkt met nieuwe, groene dimensies. In Indonesië kregen zij zomaar tien groene geboden aangereikt, die door middel van dit boek aan iedereen doorgegeven worden. Naast deze geboden en praktische voorbeelden, inspireren prachtige kleurenfoto's tot het aanpakken van de Global Warming.
De opbrengst van de boekverkoop komt ten goede aan projecten van de doopsgezinde zending, die ook deze uitgave mogelijk heeft gemaakt.
Het boek is tweetalig (Engels en Nederlands)

Via Teylers Gang, over de toekomst van kerken
Per week sluiten twee kerken hun deuren. Kuitert: ‘Het gaat nergens meer over.' Dit boek doet verslag van een wending in deze ontwikkeling. Het gaat weer ergens over in Haarlem. Waar ooit Teyler ter kerke ging, wordt de teloorgang omgebogen tot een spannend avontuur. We ontmoeten bekende architecten, belangrijke fotografen, een zachtaardig meubelontwerper en een gelauwerd animatiefilmer. Zij maken hun opwachting op de drempel van de kerk. En passant komen we in het feeërieke Guatemala, in Afrika en Antwerpen. Een nieuwe lente dient zich aan. Tien kansen voor kerken sluiten dit boek af. Grijp uw kans, kerken hebben toekomst.

Ds Alex Noord stelt zich zelf voor: Sinds 1 mei 2014 ben ik als predikant verbonden aan de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. Ik werkte hiervoor in Gouda (1995-2000) en Utrecht (2000-2014). Naast mijn taak in de Haarlemse gemeente ben ik sinds februari 2011 rector van het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam.
Geloof heeft volgens mij - anders dan wel eens wordt gedacht - meer te maken met vragen dan met antwoorden. Ik ervaar dat sterk bij doopsgezinden. In ons kleine, maar levendige kerkgenootschap wordt steeds weer geprobeerd de vragen van nú te verbinden met de verhalen van tóen. Doopsgezinden geven op een open manier vorm aan hun geloof. De vragen van ieder mens doen er toe. Doopsgezinden hebben een open oog en oor voor de eigen geloofsontwikkeling van ieder mens. Een geloofsbelijdenis schrijf je bij doopsgezinden dan ook zélf.
Ontmoeting is een sleutelwoord in mijn werk als predikant. Ik vind het steeds weer boeiend om met mensen op weg te gaan en te zoeken naar wat in het bestaan van alledag betekenis heeft. In mijn werk ontmoet ik zowel oudere als jongere mensen. Juist die afwisseling houdt voor mij het werk spannend (en houdt me ook zelf bij de les).
Kortom: ik beleef mijn werk nog steeds als heel bijzonder. Wilt u eens kennis komen maken, bezoek dan eens één van onze diensten!


Herman Heijn

Herman Heijn

Herman Heijn is niet alleen een van de twee predikanten in Haarlem, hij is betrokken bij het project Building Bridges of Hope van de Engelse Raad van Kerken, zit in het bestuur van de Nederlandse Zendingsraad en is adviseur van De Wereld van Jansje, de beste winkel van Haarlem. Herman is nauw betrokken bij het jongerenwerk van de Doopsgezinden.
Heijn: "Geloven is op reis zijn".

Herman Heijn heeft diverse boeken geschreven. O.a.
• Dansen met de Gouden Kikker - Global Warming & het Onze Vader (tweetalig: Nederlands / Engels)
• Via Teylers Gang, over de toekomst van kerken
023-5283633 (ma t/m vrij 8.30 - 9.00 uur) hermanheijn@vdgh.nl