Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - actueel
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Publicaties

Doopsgezind Haarlem
Om de maand verschijnt "Doopsgezind Haarlem". In het blad vindt u natuurlijk de aankondiging van de kerkdiensten, informatie over activiteiten van de kerk, besluiten van de kerkenraad, informatie uit de wijken en 'lief en leed'. Daarnaast bevat het achtergrondartikelen over de tentoonstellingen in fotogalerie De Gang, veel over (en door) de jeugd, artikelen ter inspiratie en overdenking.
U kunt om toezending van Doopsgezind Haarlem verzoeken via administratie@vdgh.nl. U krijgt het blad een jaar op proef. Het blad wordt toegezonden aan leden en belangstellenden.

Nieuwsbrief
Er is ook een eenvoudige digitale Nieuwsbrief, verschijnt iedere maand rond de 15e. U kunt om toezending per mail vragen. Gratis.

Andere publicaties
Alle boeken, cd's en dvd's van de Doopsgezinde gemeente Haarlem zijn online te koop via de webshop. De webshop is een initiatief van het Internationaal Menno Simons Centrum (IMSC). U vindt er ook publicaties van andere Doopsgezinde gemeenten en organisaties, zoals uitgaven van de Doopsgezinde Historische Kring.

Een aantal Haarlemse producten:

Acht ansichtkaarten
van het monumentale interieur van de Grote Vermaning en de stijlkamers van de Vereenigde Doopsgezinde gemeente Haarlem, fotografie: A. Brinkman, 2010, per set van 8 verschillende kaarten.

Bach in de Doopsgezinde kerk,
Wim Dalm en Marco bij de Vaate bespelen het Ahrend en Brunzema orgel in de Doopsgezinde kerk te Haarlem, 2010.

Via Teylers Gang, Over de toekomst va kerken.

Per week sluiten twee kerken hun deuren. Kuitert: ‘Het gaat nergens meer over.' Dit boek doet verslag van een wending in deze ontwikkeling. Het gaat weer ergens over in Haarlem. Waar ooit Teyler ter kerke ging, wordt de teloorgang omgebogen tot een spannend avontuur. We ontmoeten bekende architecten, belangrijke fotografen, een zachtaardig meubelontwerper en een gelauwerd animatiefilmer. Zij maken hun opwachting op de drempel van de kerk. En passant komen we in het feeërieke Guatemala, in Afrika en Antwerpen. Een nieuwe lente dient zich aan. Tien kansen voor kerken sluiten dit boek af. Grijp uw kans, kerken hebben toekomst.
Tekst: Herman Heijn, uitgever: Skandalon, ISBN 9789490708245.

Aan tafel,
jongeren rond de 16 over hun lievelingseten, fotografie (stills uit videofilm): Stefan Hazenbosch, tekst: Herman Heijn, ontwerp: Robert Zweegman, Malden, druk: Paswerk. Haarlem: mulder.sengers/VDGH, 2004.

Dansen met de gouden kikker,
Global Warming & het Onze Vader, uitgave van Doopsgezinde Zending/Dutch Mennonite Mission, Uitgeverij Skandalon, 2010, ISBN 978-90-76564-95-1 (Nederlandse versie), ISBN 978-90-76564-96-8 (Engelse versie); H. Heijn,
Jongeren uit drie continenten ontmoeten elkaar en overbruggen de Noord-Zuidkloof. Ze gaan op zoek naar een nieuwe levensstijl en vinden de 10 groene geboden. Tekst en fotografie van Herman Heijn, predikant van de Doopsgezinde gemeente Haarlem. Het boek is tweetailg (NL/EN).

De Doopsgezinde Haarlemse Hofjes
, Zuiderhofje, Wijnbergshofje, Bruiningshofje, Blokshofje, historische achtergronden vanaf hun oprichting tot heden, Haarlemse Miniaturen deel 49, Haarlem: Uitgeverij De Vrieseborch, 1999, ISBN 90 6076 458 7; B. van den Bosch-Vervoort. Bij de inventarisatie van de archieven van de drie Doopsgezinde hofjes in Haarlem kwamen zoveel gegevens boven water dat het de moeite waard was om een uitgebreide inleiding op de inventaris te schrijven. Naar aanleiding van deze inventarisatie werd het idee geboren om een en ander in boekvorm te laten verschijnen. In dit boekje wordt vooral aandacht besteed aan de samenleving op de hofjes.

Een nieuwe koers!
Doopsgezinde padvinderij Elfregi in Haarlem, Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2010, ISBN 90 9 789087 041540; Ingrid van der Vlis. Elspeet, Fredeshiem en Giethoorn - afgekort tot Elfregi - waren de broederschapshuizen die de Doopsgezinde Meisjes- en Jongensclub Elfregi Zaanstreek sinds 1929 graag bezocht. Daar konden ze naar hartenlust kamperen, zingen, wandelen en discussiëren. Deze activiteiten sloten perfect aan bij de indertijd razend populaire padvinderij.

Gerard Jaspers en Wouter Meeder, 'Van Zürich tot Emden, de zestiende eeuw in de bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.' 59 pp. Overdruk uit de DHK Doopsgezinde Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 39 (2013).
De dertig 16e-eeuwse boeken in de bibliotheekcollectie worden één voor één (soms letterlijk) onder de loep genomen, waaronder een uniek exemplaar van de Heidelbergse Catechismus. Aan de hand van deze bijzondere collectie boeken kan worden geïllustreerd hoe rijk en gevarieerd de religieuze cultuur was in de Nederlanden en Duitstalige landen in de 16e-eeuw.
De publicatie "Van Zürich tot Embden" is verkrijgbaar en kost € 7,50 als je hem afhaalt bij administratie of bibliotheek, en € 10,- als je wilt dat hij via de administratie (administratie@vdgh.nl, tel. 023-532 1883) opgestuurd wordt.

Ruth M.M. Hoogewoud-Verschoor, 'Oog voor de stoffelijke en geestelijke nood'. De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem 1940-1945.' 50 pp. Overdruk uit de DHK Doopsgezinde Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 41 (2015). Over hoe de Doopsgezinden in Haarlem de oorlog zo goed en zo kwaad als het ging doorkwamen en hebben ervaren: een minderheid was actief in het verzet, een andere minderheid was nationaal-socialistisch gezind en mogelijk bereid tot collaboratie.