Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - erfgoed
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Te raadplegen

De catalogus van de bibliotheek vindt u hier
De inventaris van het archief staat hier

Archief en bibliotheek zijn op dinsdag en woensdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. U bent dan welkom om de collecties te raadplegen en een deel van de bibliotheekcollectie is uitleenbaar. Bent u van plan te komen, maakt u dan een afspraak met de archivaris/bibliothecaris Mechteld Gravendeel (023 551 23 51, archiefbibliotheek@vdgh.nl).

U kunt de volgende archieven en collecties raadplegen in het archief van de VDGH:

Archief van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem, 1784-2012
bevat naast notulen, correspondentie, ledenadministratie en financiële administratie van de gemeente ook de archiefbestanden van de diaconie, zondagsschool, maatschappelijk werk, Cantorij, jeugdwerk en de fondsen, commissies, wijken, kringen en werkgroepen

Archieven van de rechtsvoorgangers van de VDGH:
 • de Vlaamse en Waterlandse gemeente, 1672-1784
 • de Vlaamse, Friese en Hoogduitse gemeente (De Blok), 1626-1784
 • de Vlaamse gemeente, 1670-1673
 • de Waterlandse gemeente, 1617-1662
 • de Groninger Oude Vlamingen, 1691-1781
 • de Dantziger Oude Vlamingen, 1735-1749

En verder de archieven van:
 • de 1e Doopsgezinde school, (1804) 1861-1953
 • de 2e Doopsgezinde school, (1804) 1892-1959
 • het Doopsgezinde Armenhuis, (1645) 1782-1959 (1972)
 • het Doopsgezinde Zangkoor, 1894-1963
 • het Zuiderhofje, 1639-2013
 • het Wijnbergshofje, 1696-2009
 • het Bruiningshofje, 1599-2012
 • het Blokshofje, 1786-1968

 • Stichting "Commissie der Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem", 1893-2012
 • Stichting "De Blok", 1974-2012
 • Gallenkampstichting, 1950-2011
 • Doopsgezind Kindersteunfonds en voorgangers, 1865-2015
 • Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, 1643-2015

Collecties
 • Collectie foto's
 • Collectie kaarten, prenten en tekeningen
 • Collectie bewegend beeld en geluid
 • Collectie preken
 • Collectie liturgieën
 • Collectie krantenknipsels