Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - actueel
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Nieuws

Nieuws rond vluchtelingen in Kennemerland
............................................................................................................................................................................
Festival: Welkom Hier! Haarlem 22 april
Stem in de Stad organiseert met Justice and Peace Nederland het festival Welkom Hier op zaterdag 22 april van 13.00 tot 17.00 uur in de Philharmonie aan de Lange Begijnestraat 11.
Burgemeester Wienen opent het festival, waar alle Haarlemmers welkom zijn. Ze kunnen genieten van inspirerende verhalen, visies en optredens van sprekers en artiesten, waarbij er speciale aandacht is voor vluchtelingen. De coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen participeert in de voorbereidingen. Er is een speciale stilte hoek waar de slachtoffers onder de vluchtelingen herdacht kunnen worden.

Haarlemmaatjes

Onder de noemer ‘Thuis in Haarlem' hebben zoals je weet Haarlem Effect, Hotel de Koepel, VluchtelingenWerk, DOCK, de Vrijwilligerscentrale, BUUV, de samenwerkende kerken en SportSupport de handen ineen geslagen. Samen organiseren wij de inzet en begeleiding van ‘Haarlemmaatjes'. De gemeente financiert de professionele coördinator daarvoor en de mogelijkheden voor ondersteuning en ontwikkeling van Haarlemmaatjes. Een Haarlemmaatje is min of meer een ‘Haarlemse wegwijzer' voor ‘informele zaken'. Er wordt gedacht vanuit het persoonlijk leven en interesses van de statushouder in de richting van al het sociaal maatschappelijke en culturele aanbod in de stad. De idee is dus niet om aanbod richting statushouder op te stellen, maar andersom; de statushouder de weg te wijzen naar het aanbod. Regelmatig zijn er informatie bijeenkomsten voor Haarlemmaatjes. De volgende is op 13 maart. Informatie: thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat kan jij doen: vragen vanuit de statushouders
Sommige mensen vragen wat zij kunnen betekenen voor statushouders. Waar altijd vraag naar is:
- fietsen en lessen in fiets reparatie
- huisraad (liefst aanbieden via Facebook Help statushouders Haarlem e.o.)
- Met stip: Haarlemmaatje (aanmelden: thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl)


............................................................................................................................................................................


Samenwerkende kerken
Vanaf het moment dat de vluchtelingenstroom op gang kwam zijn een aantal kerken, zowel van de Gidskerken als van de Raad van Kerken, intensief gaan samenwerken. Twee wekelijks wordt er een digitale Update verspreid met de laatste ontwikkelingen. Je kan je hiervoor opgeven via gastenindestad@gmail.com