Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - actueel
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Nieuws

Nieuws rond vluchtelingen in Kennemerland
............................................................................................................................................................................
Haarlemmaatjes
Onder de noemer ‘Thuis in Haarlem' hebben zoals je weet Haarlem Effect, Hotel de Koepel, VluchtelingenWerk, DOCK, de Vrijwilligerscentrale, BUUV, de samenwerkende kerken en SportSupport de handen ineen geslagen. Samen organiseren wij de inzet en begeleiding van ‘Haarlemmaatjes'. De gemeente financiert de professionele coördinator daarvoor en de mogelijkheden voor ondersteuning en ontwikkeling van Haarlemmaatjes. Een Haarlemmaatje is min of meer een ‘Haarlemse wegwijzer' voor ‘informele zaken'. Er wordt gedacht vanuit het persoonlijk leven en interesses van de statushouder in de richting van al het sociaal maatschappelijke en culturele aanbod in de stad. De idee is dus niet om aanbod richting statushouder op te stellen, maar andersom; de statushouder de weg te wijzen naar het aanbod. Regelmatig zijn er informatie bijeenkomsten voor Haarlemmaatjes. De volgende is op 13 maart. Informatie: thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl

Shukrandag

Namens een groep Syrische statushouders worden jullie allemaal uitnodigen om komende zaterdag 25 februari van 17.00 tot 21.00 uur naar Het Open Huis (Prof. Boumanstraat 1A) te komen voor de Shukrandag, georganiseerd door de statushouders. "Shukran" is Arabisch voor "Dank je wel".

En dat is precies waar de dag voor bedoeld is. De statushouders hebben het afgelopen jaar zoveel steun en hulp gekregen van vrijwilligers dat zij graag iets terug willen doen. Dit wordt een mooie avond. Hartelijk welkom samen met jullie gezin, je vrienden!! Er staat dan een maaltijd voor jullie klaar, omkleed met muziek en presentaties over Syrië. En vergeet je dansschoenen niet...... Meer info: myrnabockhoudt@stemindestad.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rijles
De statushouders die al enige tijd in Haarlem gevestigd zijn (al voor de Koepel open ging), zijn inmiddels toe aan een volgende stap. De huizen zijn ingericht, veel gezinnen herenigd, de eerste examens behaald. En daarmee is er ruimte ontstaan om voorzichtig richting toekomst te kijken.
Daarom is er een pilotproject gestart voor 25 statushouders die al een Arabisch rijbewijs hebben, dus al weten hoe een auto werkt. Zij krijgen nu 3x in de week gezamenlijk theorieles om de kosten te drukken. De lessen worden deels door de statushouders zelf betaald en deels door de kerken als beloning voor de motivatie. Hoe sneller zij slagen, hoe minder zij zelf betalen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arabische les
Tegelijkertijd is er bij de statushouders het besef dat zij in principe slechts tijdelijk in Nederland zijn. Zij mogen 5 jaar blijven, daarna is het afhankelijk van de situatie in hun eigen land of zij terug kunnen. De meeste mensen willen ook graag terug naar hun land van herkomst zodra het veilig is. Dat neemt niet weg dat zij nu druk bezig zijn met integreren, met o.a. Nederlandse taallessen.
Toch hebben zij ook een zorg omtrent de toekomst. De kinderen van de Syrische statushouders leren nu Nederlands op Nederlandse scholen. Maar wat als zij over 5 jaar teruggaan naar Syrië? Kunnen de kinderen dan nog wel meedoen met het Arabische onderwijs? Als een kind van 6 jaar het Nederlandse alfabet leert, hoe kan een kind zich dan over 5 jaar redden op een Arabische school? Gelukkig hebben we een leraar en lerares Arabisch gevonden, die de kleine kinderen nu ook hun moedertaal bijspijkeren zodat de achterstand niet te groot wordt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kenniscafé: De cultuur en het wereldbeeld van het Midden-Oosten.
Op maandag 27 februari verzorgt Rien van der Toorn een lezing over dit onderwerp. In de omgang met statushouders en vluchtelingen loop je aan tegen een hele andere wereld van denken en doen. Hoe zit het met dat wereldbeeld? Waar komen de meest voorkomende cultuurverschillen vandaan? Heeft dat naast de politieke situatie ook iets te maken met de problemen van een land als Syrië? Meer info? myrnabockhoudt@stemindestad.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat kan jij doen: vragen vanuit de statushouders
Sommige mensen vragen wat zij kunnen betekenen voor statushouders. Waar altijd vraag naar is:
- fietsen en lessen in fiets reparatie
- huisraad (liefst aanbieden via Facebook Help statushouders Haarlem e.o.)
- Met stip: Haarlemmaatje (aanmelden: thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl)


............................................................................................................................................................................


Samenwerkende kerken
Vanaf het moment dat de vluchtelingenstroom op gang kwam zijn een aantal kerken, zowel van de Gidskerken als van de Raad van Kerken, intensief gaan samenwerken. Twee wekelijks wordt er een digitale Update verspreid met de laatste ontwikkelingen. Je kan je hiervoor opgeven via gastenindestad@gmail.com