Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - actueel
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Nieuws

Nieuws rond vluchtelingen in Kennemerland
............................................................................................................................................................................
Haarlemmaatjes
Onder de noemer ‘Thuis in Haarlem' hebben zoals je weet Haarlem Effect, Hotel de Koepel, VluchtelingenWerk, DOCK, de Vrijwilligerscentrale, BUUV, de samenwerkende kerken en SportSupport de handen ineen geslagen. Samen organiseren wij de inzet en begeleiding van ‘Haarlemmaatjes'. De gemeente financiert de professionele coördinator daarvoor en de mogelijkheden voor ondersteuning en ontwikkeling van Haarlemmaatjes. Een Haarlemmaatje is min of meer een ‘Haarlemse wegwijzer' voor ‘informele zaken'. Er wordt gedacht vanuit het persoonlijk leven en interesses van de statushouder in de richting van al het sociaal maatschappelijke en culturele aanbod in de stad. De idee is dus niet om aanbod richting statushouder op te stellen, maar andersom; de statushouder de weg te wijzen naar het aanbod. Regelmatig zijn er informatie bijeenkomsten voor Haarlemmaatjes. De volgende is op 13 maart. Informatie: thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl

Achtergrondinformatie
Een aantal mensen die in De Koepel hebben gewoond hebben nu een woning gekregen in Haarlem. Naast oud koepel bewoners is er een grote groep statushouders uit andere AZC's die in Haarlem zijn komen wonen. Op dit moment hebben wij een groep van 570 nieuwe Haarlemmers sinds begin 2016. Het totaal aantal nieuwe Haarlemmers zal naar verwachting eind 2017 rond de 700 personen zijn. Zodra mensen in Haarlem een huis krijgen begeleid Vluchtelingenwerk ze bij het officiële gedeelte zoals papierwerk. Vanuit de gemeente krijgen de nieuwe Haarlemmers als ze geen werk hebben een bijstandsuitkering en worden zij begeleid naar betaald werk. Deze nieuwe Haarlemmers kennen de stad en mensen niet en hebben een klein tot geen netwerk in de stad. Er is veel behoefte aan contact met Nederlandse mensen en stadgenoten om ze wegwijs te kunnen maken en een netwerk op te kunnen bouwen. Dit zal tevens de integratie bevorderen. Vanuit deze wens is Thuis in Haarlem ontstaan. Met het mooie project "Haarlem Maatjes". Haarlem Maatjes zijn vrijwilligers die als maatje een statushouder helpen een echte Haarlemse mug te worden. Geïnteresseerd? Zie thuisinhaarlem.net

Delftplein
Er wordt op het Delftplein tijdelijke woonruimte gerealiseerd voor de middellange termijn, de woningen voldoen aan alle wettelijke eisen. De woningen worden toegevoegd aan de reguliere woningvoorraad. De woningen zijn niet uitsluitend bedoelt voor statushouders
Er zijn 80 appartementen van ongeveer 49 m-2 netto. Dit zijn 3 kamer appartementen (2 slaapkamers), voor meerpersoonshuishoudens. 50% is bestemd voor statushouders!
Er zijn 80 studio's van ongeveer 22 m-2 netto. Dit zijn eenkamerwoningen met alle voorzieningen zelfstandig, voor eenpersoonshuishoudens. 50% is bestemd voor statushouders!
Vanaf begin augustus kunnen de mensen groepje voor groepje sleutel krijgen en gaan inrichten.
DOE MEE: Stichting Present organiseert dat er op 2 zaterdagen hulp is bij verven enz. Men wordt geacht zelf te verhuizen. Wie dat echt niet kan krijgt hulp van Hotel de Koepel en de statushouders die net hun rijexamen hebben gehaald. Stichting Present zal de verschillende kerken in de komende periode benaderen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat kan jij doen: vragen vanuit de statushouders
Sommige mensen vragen wat zij kunnen betekenen voor statushouders. Waar altijd vraag naar is:
- fietsen en lessen in fiets reparatie
- huisraad (liefst aanbieden via Facebook Help statushouders Haarlem e.o.)
- Met stip: Haarlemmaatje (aanmelden: thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl)


............................................................................................................................................................................


Samenwerkende kerken
Vanaf het moment dat de vluchtelingenstroom op gang kwam zijn een aantal kerken, zowel van de Gidskerken als van de Raad van Kerken, intensief gaan samenwerken. Twee wekelijks wordt er een digitale Update verspreid met de laatste ontwikkelingen. Je kan je hiervoor opgeven via gastenindestad@gmail.com