Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Wie zijn wij

Doopsgezinden staan in een oude traditie die terug gaat op de zestiende eeuw. De Nederlandse hervormer Menno Simons is onze naamgever. Mennisten zeiden we vroeger. ‘Mennonites' zeggen we nog steeds in het buitenland. Doopsgezinden vinden het gezamenlijk Gemeente-zijn belangrijk. De kerk is een open ontmoetingsplek voor mensen van binnen en buiten. DeGang aan de Grote Houtstraat verbindt ons letterlijk met de samenleving.

"Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, daden gaan woorden te boven en vrij in het christelijke geloven". Slechts ‘tegeltjeswijsheid'? Nee, het is de samenvatting van waar het ons om gaat. Sleutelwoorden zijn: eigen verantwoordelijkheid, tolerantie en begrip, omzien naar elkaar en engagement. Cultuur speelt in onze kerk een essentiële rol en verbeelding (hetzelfde anders zien) is daarvan een onderdeel.

 

Doopsgezinden worden ook wel Mennonieten, Mennisten, Menisten, Dopers of Dopersen genoemd. Wij vormen de Nederlandse tak van een van oorsprong radicaal reformatorische stroming van protestantse christenen, die zich afsplitste in het begin van 16e eeuw. We worden internationaal meestal als ´Mennonieten´ of ook wel ´Brothern in Christ´ aangeduid. Wij zijn dus een christelijke groepering. Naar Bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige Gemeenten.
Een paar karakteristieken van doopsgezinden:
* je wordt pas gedoopt als je volwassen bent en schrijft je eigen belijdenis
* er is geen kerkbestuur dat voorschrijft wat je wel en niet mag of moet geloven
* er is veel aandacht voor vredesgetuigen en voor wereldwijde samenwerking.