Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Verbonden met

In Haarlem participeren de doopsgezinden in Stem in de Stad zijn  actief in de Raad van Kerken, onder meer door iedere twee jaar de Kerkennacht te organiseren. De Doopsgezinden van Haarlem zijn natuurlijk ook verbonden met andere doopsgezinde gemeenten in Nederland. Mennonieten hebben zich ook wereldwijd georganiseerd.

Haarlem
Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum in de oude binnenstad van Haarlem, op steenworp afstand van de Grote Markt en midden tussen de bekende Haarlemse winkelstraten. Het pand is uiterst laagdrempelig en heeft het karakter van een open stadsherberg waar gastvrijheid heerst. Er is een aanloopcentrum, er wordt hulp geboden aan asielzoekers en er kan gegeten worden. Maar Stem in de Stad organiseert ook lezingen en filmavonden. Doopsgezind Haarlem steunt Stem in de Stad op verschillende manieren.
Nieuwe locatie: Nieuwe Groenmarkt 22
De Doopsgezinden zijn lid van de Raad van Kerken in Haarlem. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:
• de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken
• de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving en
• de ontmoeting met mensen van andere religies.
Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op de agenda. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.

De Doopsgezinden zijn ook actief lid van de Coordinatiegroep Kerken en Vluchtelingen, een samenwerkingsverband van vele Haarlemse kerken die samen met Nieuwe Haarlemmers werkt aan de integratie.


Nederland
Bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (opgericht in 1811) zijn in totaal 118 gemeenten door het hele land aangesloten. Ieder met een eigen signatuur. Er zijn kleine maar uiterst actieve gemeenten als Middelstum maar bijvoorbeeld ook gemeenten in steden als Amsterdam en Haarlem met meer dan 400 leden.
Het Doopsgezind Seminarium, dat samenwerkt met de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) kent twee studietrajecten: Masteropleiding tot doopsgezind predikant en Masteropleiding tot doopsgezind voorganger.
De Doopsgezinde Historische Kring houdt zich vanaf haar oprichting in 1974 bezig met het stimuleren van de studie naar het religieuze en culturele erfgoed van het doperdom.
Leeftocht voor onderweg organiseert één en meerdaagse cursussen over religie en spiritualiteit. Ieder half jaar verschijnt er een nieuw programma met vaak fascinerende sprekers.
Er zijn diverse ‘broederschapshuizen'. Twee huizen, Mennorode op de Veluwe en Buitengoed Fredeshiem bij Steenwijk, bieden u een uitstekend hotelverblijf. Het broederschapshuis Schoorl, op 60 km van Schiphol, biedt u een warm pensionverblijf. Dan zijn er nog vier kleinere groepsaccommodaties waar men als groep zelfverzorgend is. Het zijn Bloem en Bos op Texel, Samen Eén en het Kraggehuis bij Giethoorn, en vakantieboerderij Menno's Pleats bij Workum.

Wereldwijd
De Doopsgezinde Zending kiest voor kleinschalige, overzichtelijke en inspirerende projecten. Ze functioneren als ‘olie' in lokale projecten: samenlevingsopbouw, mensenrechten, jongeren, theologie, gezondheidszorg. In Afrika, Azië en Europa. www.doopsgezindezending.nl
Doopsgezind WereldWerk is een stichting voor solidariteit en vrede. Duurzame ontwikkeling en zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze aarde gegeven is, staan centraal omdat wij de aarde willen bewonen zoals God het heeft bedoeld.
http://www.dgwereldwerk.nl
Over de hele wereld zijn er zo'n 1,5 miljoen Mennonieten. Ze zijn verenigd in het Mennonite Central Comité. Van daaruit worden vele projecten ondersteund op het gebied van armoedebestrijding, gezondheidszorg e.d. www.mcc.org
Iedere zes jaar komen Mennonieten uit de hele wereld bij elkaar voor een grote Mennonite World Conferentie. De laatste was in Paraguay, in 2009. In 2015 is het in Pennsylvania. Wandelen met God is het thema.
De Haarlemse Doopsgezinden hebben o.a. een nauwe band met kerken in Zambia. Op de foto wordt hen een boek aangeboden, gemaakt binnen het TEEZ project.