Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - actueel
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Werkgezelschappen

Behalve gepraat wordt er ook gewerkt:

Cantorij
De cantorij (het kerkkoor) bestaat in 2016 40 jaar en repeteert elke donderdag van 19.45 - 21.45 uur o.l.v. de cantor (de voorzanger) Jan Marten de Vries. Ze verleent regelmati g medewerking aan de kerkdiensten. Informatie bij Jan Marten de Vries.


DAKHOK
‘DAKHOK' staat voor Doopsgezinde Amateur Kring van Haarlemse Oprechte Kunstenaars en komt eenmaal per week op de dinsdagochtend bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Frankestraat.  Als lid of belangstellende van onze Gemeente kunt u hieraan deelnemen.


KerkKlussenTeam
Leden van het KerkKlussenTeam KKT-vdgh) hebben onlangs de binnenplaats en het schilderwerk dat bereikbaar is via de overloop naar de zondagsschool al afgesopt. Een neven voordeel van het afsoppen is dat gebrekkig onderhouden plekken meteen in kaart worden gebracht en, voordat er schade optreedt, worden meegenomen op het lopend onderhoud. Het KKTwil graag nog versterking. De werkzaamheden zijn onregelmatig, maar het is altijd gezellig. Een mailtje aan b.bach@planet.nl óf ingesproken bericht op 023 525 28 33023 525 28 33 wordt met plezier tegemoet gezien. door Boudewijn Bach (vrz. Cie Bouw & Onderhoud vdgh).


Nadere informatie over alle groepen (eerst komende bijeenkomst e.d.) via administratie@vdgh.nl